Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Takashi Otsuka

Takashi Otsuka

Tác Phẩm Của Takashi Otsuka

Tất cả tác phẩm
Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki, Atsuhiro Tomioka, Takashi Otsuka
58.500 đ

Các tác giả khác