Thông báo - Về việc tạm dừng hoạt động bán lẻ của Hệ thống Nhà sách Kim Đồng tại Hà Nội