Trăng nước Chương Dương

-10%
Trăng nước Chương Dương
Mã Kim Đồng: 
5171100010059
Mã ISBN: 
978-604-2-09890-8
Tác giả: 
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
16x24 cm
Số trang: 
280
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
480 gram
Ngày phát hành: 
01/01/2017
Giá bìa: 96.000đ
Giá bán: 86.400đ

Giới thiệu tác phẩm

Bình luận

Sách cùng tác giả

Tạ Huy Long, Hà Ân
13.500 đ
Hà Ân
16.200 đ

Sách cùng bộ

Sharukh Husain
79.200 đ
Nguyễn Huy Thắng
252.000 đ
David Baddiel
50.400 đ
Cẩm Thơ
16.200 đ
Phạm Đình Ân
36.900 đ
Kinh Duy Trịnh
76.500 đ
Vũ Thanh Lịch
25.200 đ
Kim Jong Ryeoul
52.200 đ
Lê Minh Hà
77.400 đ
Nguyễn Thị Việt Hà
25.200 đ
Simon Holland
89.100 đ
Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc
89.100 đ

Sách cùng thể loại

Nguyễn Đông Thức
22.500 đ
Châu Hoài Thanh
48.600 đ
Châu Hoài Thanh
45.000 đ
Maurice Maeterlinck
43.200 đ
Vũ Bằng
40.500 đ
Dương Hằng
28.800 đ
Nguyễn Huy Tưởng
63.000 đ
Cao Nguyệt Nguyên
171.000 đ
Phạm Đình Ân
63.000 đ
Trương Huỳnh Như Trân
25.200 đ
Nguyễn Nhật Ánh
1.575.000 đ
Vũ Hùng
18.000 đ
Phạm Hải Đăng
49.500 đ