Vi Thùy Linh

Vi Thùy Linh

Vi Thùy Linh sinh ngày 4-4-1980 tại Hà Nội, là một nhà thơ nữ của Việt Nam. Tuy là thế hệ nhà thơ trẻ nhưng Vi Thùy Linh đã nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" trong nền thi ca Việt Nam đương đại. 
 

Tác Phẩm Của Vi Thùy Linh

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác