cart.general.title

Chào mừng bạn đến với website của Nhà xuấtbảnKim Đồng !

Cùng với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của website bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Điều khoản sử dụng bởi đây như một thỏa hiệp ràng buộc giữa bạn và NXB. Bên cạnh đó, vì lý do các Điều khoản sử dụng này Nhà xuất bản Kim Đồng có thể xem xét lại và thay đổi tùy vào từng thời điểm, chúng tôi khuyên bạn nên thường kỳ tìm đọc lại điều khoản để có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Nếu có thay đổi hay chỉnh sửa nào về Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ đưa lên website.
Lưu ý: những sự thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm được đưa lên web. Hãy nhớ rằng các Điều khoản sử dụng chỉ áp dụng trên website này và không áp dụng cho nội dung của các bên thứ ba.
Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó.
Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên của Nhà xuất bản Kim Đồng.

1. TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ TRÊN WEBSITE

A. Truy cập vào website và trờ thành Thành viên. Hiện Website đang trong quá trình hoạt động miễn phí. Số đăng ký hội viên và mật khẩu của bạn sẽ chỉ có giá trị để bạn có thể tham gia các Trò Chơi, các cuộc Giao Lưu Trực Tuyến, bình luận và mua hàng được tổ chức thường niên trên website www.nxbkimdong.com.vn

B. Thông tin của bạn. Khi bạn đăng ký trên website, chúng tôi sẽ cần một số thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email.
Hãy xem thêm phần Chính sách Bảo mật để biết thêm về việc chúng tôi sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp hoặc đăng nhập khi sử dụng Website. Về phía bạn, bạn cần đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc gửi lên website đều là những thông tin đầy đủ, xác thực và luôn được cập nhật. Bạn cần thông báo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào về thông tin của mình. Nếu gặp lỗi trong quá trình cập nhật thông tin hoặc nếu một phần (hay) toàn bộ thông tin của bạn không đúng (hoặc có vẻ không đúng) sự thật hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi có thể treo hoặc chấm dứt số hội viên của bạn và từ chối bất kỳ hay toàn bộ việc sử dụng Website này của bạn ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai.

Ngoài những điều đã đề cập trên, bạn còn phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng địa chỉ email đã đăng ký trên website và sử dụng trong suốt quá trình thành viên là địa chỉ email hợp lệ; và các dịch vụ, phần mềm hay hệ thống sử dụng để truy cập email của bạn sẽ không ngăn chặn hay lọc email thông báo từ Nhà xuất bản Kim Đồng. Chúng tôi lưu ý rằng bạn nên sử dụng địa chỉ email cá nhân thay vì email công việc khi đăng ký thành viên. Nếu bạn sử dụng email công việc hay email hệ thống để đăng ký thì rất có thể các email đó sẽ chặn thư thông báo của Nhà xuất bản Kim Đồng và các dịch vụ của chúng tôi khó có thể cung cấp tới bạn.

Nếu có các yêu cầu từ chính phủ, tòa án hay lệnh của thẩm phán, để bảo vệ hệ thống hay để chắc chắn về tính toàn vẹn và hoạt động của hệ thống, chúng tôi có thể truy cập và trình báo bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp, bao gồm và không hạn chế Thông tin của bạn, địa chỉ IP, lưu lượng thông tin, history thường dùng và những nội dung mà bạn đã đưa lên website. Quyền trình báo những thông tin này của chúng tôi sẽ điều khiển bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách Bảo mật.

C. Mật khẩu. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo một mật khẩu. Bởi vì bất kỳ hoạt động nào trên website cũng chỉ bắt đầu sau khi đăng nhập, nên các thông tin về email và mật khẩu là rất quan trọng, bạn phải lưu trữ nó một cách an toàn. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn cho rằng đang có ai đó sử dụng email và mật khẩu của bạn mà không có sự cho phép.

D. Các thông báo. Chúng tôi sẽ thường kỳ gửi các thông báo cho bạn. Lưu ý có thể có một số hệ thống email dùng công nghệ lọc hoặc ngăn chặn việc bạn nhận thư. sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn có thực sự nhận được thư thông báo hay không trong những trường hợp này.

2. CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA WEBSITE KIM ĐỒNG

Các thông tin đăng tải với nguồn tư Nhà xuất bản Kim Đồng đều thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Kim Đồng. Khi bạn muốn sao chép nội dung bài viết do đội ngũ biên tập viên đăng tải bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ nxbkimdong.com.vn

3. KẾT NỐI VÀO/RA TỪ WEBSITE

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng không là chủ quản của các website đó. sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. Cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

4. KẾT THÚC / HỦY BỎ

Bạn có thể hủy bỏ việc đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với những người quản trị. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý các yêu cầu hủy bỏ trong vòng 72 tiếng sau khi nhận được bản yêu cầu. Nếu bạn nhận được một bức thư nào từ dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ tiêu đề gì như hủy bỏ hay kết thúc có nghĩa là việc hủy bỏ đã hoàn tất. Đôi khi có một số thành viên không đồng ý với điều khoản và điều kiện gia tăng; chúng tôi xác định được việc đó và sẽ quyết định tạm ngừng tài khoản của thành viên đó. Trong khi đang ở giai đoạn tạm ngưng hay hủy bỏ, chúng tôi có thể ngay lập tức vô hiệu hóa và xóa tư cách thành viên cùng toàn bộ thông tin có liên quan của thành viên đó.

5. TÍNH RIÊNG TƯ

Nhà xuất bản Kim Đồng đã sử dụng các phương pháp để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website.

6. TỪ CHỐI HAY ĐỒNG Ý

Bạn phải hiểu và đống ý rằng:
Website và các dịch vụ cung cấp thông qua website dựa trên một số nguyên tắc cơ bản. Nhà xuất bản Kim Đồng từ chối mọi đánh giá có tính luật pháp và bạn cũng vậy. Toàn bộ tài liệu trên website không được phép có liên quan tới bàn luận, nhận xét, chỉ trích pháp luật, không được có nội dung chỉ trích, phỉ báng các thành viên hay bất kỳ người nào khác.
Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan tới việc bàn luận những thông tin chỉ trích, chống đối Đảng cộng sản và nhà nước XHCN VIỆT NAM. Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ; không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên…
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro mất thông tin, chi phí sửa chữa phần cứng hay phần mềm khi không thực hiện theo đúng những nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng website.

7. THÔNG BÁO BẢN QUYỀN VÀ TÊN SẢN PHẨM

Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký và toàn bộ các sản phẩm hay dịch vụ khác được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.