2020/08/14
 • Boxset Yu-Gi-Oh! R (5 tập)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • PHÁT HÀNH
 • CÒN
 • NGÀY
 • GIỜ
 • PHÚT
 • GIÂY
 • TRÊN TOÀN QUỐC
Fujiko F Fujio, Fujiko Pro, Tatsuo SANEYOSHI, Taeko TADA, Shogakukan
182.750 đ
Masashi Kishimoto
280.500 đ
Yusuke Murata, One
255.000 đ