cart.general.title

Lịch phát hành sách định kì tháng 4/2019

THỨ HAI

01

  Naruto - Tập 7 22.000
  Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 22 18.000
 

Last Game - Tập 8

20.000

  Tiệm trừ yêu kì ảo - Tập 5 28.000
   

 

 

THỨ SÁU

05

 

Siêu quậy Teppei - Tập 7

20.000

  Wild Life - Cuộc sống hoang dã - Tập 4 20.000
  Itto - Sóng gió cầu trường (Tái bản) - Tập 1 NEW 20.000
  Haikyu!! - Chàng khổng lồ tí hon - Tập 28 20.000
  Magi - Mê cung thần thoại - Tập 36 18.000
   

 

 

THỨ HAI

08

 

Thiên thần diệt thế - Tập 16

19.000

  Altair - Cánh đại bàng kiêu hãnh - Tập 11 28.000
  Bữa cơm hạnh phúc - Tập 4 25.000
  Học viện siêu anh hùng - Tập 17 20.000
   

 

 

THỨ SÁU

12

 

Dragon Ball Super - Tập 7

22.000

 

Gintama (tái bản) - Tập 25

20.000

  HunterXHunter - Tập 32 20.000
   

 

 

THỨ HAI

15

 

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ

 
 
 
   

 

 

THỨ SÁU

19

  Siêu quậy Teppei - Tập 8 20.000
  Wild Life - Cuộc sống hoang dã - Tập 5 20.000
  Itto - Sóng gió cầu trường (Tái bản) - Tập 2 20.000
  Haikyu!! - Chàng khổng lồ tí hon - Tập 29 20.000
  Magi - Mê cung thần thoại - Tập 37 18.000
       

THỨ HAI

22

  Naruto - Tập 8 22.000
  Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 23 18.000
  Last Game - Tập 9 20.000
  Tiệm trừ yêu kì ảo - Tập 6 28.000
  Pokemon đặc biệt - Bản chọn lọc: Red Green Blue Tập 1+2 90.000
       

THỨ SÁU

26

  Bleach - Tập 1 NEW 22.000
  Gintama (tái bản) - Tập 26 20.000
  One Piece Strong Words - Những trích dẫn hay nhất - Tập 3 50.000