cart.general.title

Lịch phát hành sách định kì tháng 8-2018

THỨ SÁU

03

 

XXXHolic Rei - Tập 2

25.000

 

Câu chuyện tình tôi - Tập 4

18.000

  Đầu gấu và bốn mắt - Tập 12 18.000
  Rure - Tập 27 18.000
   

 

 

THỨ HAI

06

 

Tiểu hòa thượng - Tập 20

18.000

  Chú Thoòng - Tập 23 15.000
 

Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 7

18.000

 

Con gái của ba - Tập 4

22.000

   

 

 

THỨ SÁU

10
 

One Piece Strong Words - Tập 2

50.000

  Gintama (tái bản) - Tập 9 20.000
  Thám tử lừng danh Conan SDB 50+ 25.000
   

 

 

THỨ HAI

13

 

Học viện siêu anh hùng - Tập 7

20.000

  Hunter X Hunter - Tập 28 20.000
  Bách quỷ dạ hành ký - Tập 17 28.000
   

 

 

THỨ SÁU

17
 

One Piece Party - Tập 3

19.000

  Câu chuyện tình tôi - Tập 5 18.000
  Đầu gấu và bốn mắt - Tập 13

18.000

   

 

 

THỨ HAI

20

 

Tiểu hòa thượng - Tập 21

18.000

 

Chú Thoòng - Tập 24

15.000

 

Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 8

18.000

 

Con gái của ba - Tập 5 END

22.000

   

 

 

THỨ SÁU

24
 

One-Punch Man - Tập 16

20.000

  Gintama (tái bản) - Tập 10 20.000
 

Bác sĩ ma giới - Tập 1 NEW

18.000

   

 

 

THỨ HAI

27

 

Học viện siêu anh hùng - Tập 8

20.000

 

Hunter X Hunter - Tập 29

20.000

 

Bách quỷ dạ hành ký - Tập 18

28.000

  Thiên thần diệt thế - Tập 1 NEW 19.000
       

THỨ SÁU

31
  XXXHolic Rei - Tập 3 25.000
  Câu chuyện tình tôi - Tập 6 18.000
  Đầu gấu và bốn mắt - Tập 14 18.000
  Fujiko F Fujio Đại tuyển tập - Doraemon truyện ngắn - Tập 7 145.000