cart.general.title

Lịch phát hành sách định kỳ tháng 12/2018

THỨ HAI

03

 

Naruto - Tập 1 NEW

22.000

  Naruto Limited Edition - Tập 1 NEW 55.000
  Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 15 18.000
  Last Game - Tập 1 NEW 20.000
 

Tiểu hòa thượng - Tập 28 END

18.000

   

 

 

THỨ SÁU

07

  Câu chuyện tình tôi - Tập 13 END 18.000
 

Đầu gấu và bốn mắt - Tập 21

18.000

  Lam hỏa diệt quỷ - Tập 21 18.000
  Dragon Ball Super - Tập 3 22.000
   

 

 

THỨ HAI

10

 

Học viện siêu anh hùng - Tập 15

20.000

  Bách quỷ dạ hành ký - Tập 25 28.000
  Thiên thần diệt thế - Tập 8 19.000
  Altair - Cánh đại bàng kiêu hãnh - Tập 4 28.000
   

 

 

THỨ SÁU

14

 

Bác sĩ ma giới - Tập 9

18.000

  Gintama (tái bản) - Tập 18 20.000
  Orange - Lá thư từ tương lai - Tập 6 28.000
   

 

 

THỨ HAI

17

 

Naruto - Tập 2

22.000

 

Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 16

18.000

  Last Game - Tập 2 20.000
 

Thư sinh bóng đêm - Tập 20 END

20.000

   

 

 

THỨ SÁU

21

 

Thám tử Conan Romantic Selection Tập 3

65.000

  Đầu gấu và bốn mắt - Tập 22 18.000
  Siêu quậy Teppei - Tập 1 NEW 20.000
   

 

 

THỨ HAI

24

 

Thiên thần diệt thế - Tập 9

19.000

 

Altair - Cánh đại bàng kiêu hãnh - Tập 5

28.000

  Artbook Naruto: UZUMAKI 130.000
 

Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn (Light Novel) - Tập 1 NEW

85.000

       

THỨ SÁU

28

  Bác sĩ ma giới - Tập 10 18.000
  Gintama (tái bản) - Tập 19 20.000
  One Piece - Tập 89 (bản bìa rời) 19.500
  One Piece - Tập 89 (bản bìa gập) 17.000
       

THỨ HAI

31

  Naruto - Tập 3 22.000
  Thám tử Conan Bộ đặc biệt (Tái bản) - Tập 17 18.000
  Last Game - Tập 3 20.000