cart.general.title

Lịch phát hành sách định kỳ

Lịch phát hành sách định kì tháng 9/2020
Lịch phát hành sách định kì tháng 9/2020
  THỨ SÁU 04   Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ - Tập 6 20.000 Họa sư ma mèo - Tập 8 28.000 Gintama (bìa gập) - Tập 70 18.000 Gash!! - Cậu bé vàng - Tập 12 36.000 &n...
Lịch phát hành sách định kì tháng 10/2020
Lịch phát hành sách định kì tháng 10/2020
  THỨ SÁU 02   Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ - Tập 8 20.000 Họa sư ma mèo - Tập 10 28.000 Gintama (bìa gập) - Tập 71 18.000 Noragami - Vị thần lang thang Ngoại tru...
Lịch phát hành sách định kì tháng 11/2020
Lịch phát hành sách định kì tháng 11/2020
  THỨ HAI 02   Naruto - Tập 44 22.000 Boys over Flowers - Con nhà giàu - Tập 32 20.000 Lãng khách Kenshin - Tập 27 25.000 Yaiba (phiên bản 2020) - Tập 7 22.0...
Lịch phát hành sách định kì tháng 12/2020
Lịch phát hành sách định kì tháng 12/2020
  THỨ SÁU 04   Bleach - Tập 39 22.000 Gintama (tái bản) - Tập 64 20.000 Dragon Ball Super - Tập 11 22.000 Artbook One Piece Color Walk 8: WOLF 130.000 HUNTE...
Lịch phát hành sách định kì tháng 1 + 2 năm 2021
Lịch phát hành sách định kì tháng 1 + 2 năm 2021
  THỨ SÁU 01.01   NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021       THỨ HAI 04.01 Black Clover - Tập 16 25.000 Đội quân nhí nhố (tái bản) - Tập 14 20.000 Servamp...
Lịch phát hành sách định kì tháng 3/2021
Lịch phát hành sách định kì tháng 3/2021
  THỨ HAI 01.03   Black Clover - Tập 19 25.000 Đội quân nhí nhố (tái bản) - Tập 17 20.000 Servamp - Hầu cận ma cà rồng - Tập 12 25.000 Boruto - Tập 2 25.000 ...
Lịch phát hành sách định kì tháng 4/2021
Lịch phát hành sách định kì tháng 4/2021
  THỨ SÁU 02.04   Im - Đại tư tế Imhotep - Tập 1 NEW 25.000 Bleach - Tập 46 22.000 Gintama (tái bản) - Tập 70 20.000 Dr.Slump - Ultimate Edition - Tập 6 60.0...
Lịch phát hành sách định kì tháng 5/2021
Lịch phát hành sách định kì tháng 5/2021
  THỨ HAI 03.05   NGHỈ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG         THỨ SÁU 07.05   Bleach - Tập 48 22.000 Gintama (tái bản) - Tập 72 20.000 Slam Dunk ...
7 8 9