cart.general.title
Caroline Toutain

Caroline Toutain

Caroline Toutain sinh ngày 28 tháng 3 năm 1963 tại Melun ở Seine-et-Marne, là tác giả của nhiều cuốn sách viết cho cho người lớn và trẻ em. Caroline Toutain dạy tiếng Pháp tại Đại học Otago ở New Zealand trong hai năm. Sau đó, bà làm luận án tiến sĩ  dân tộc học, dưới sự giám sát của Paul de Deckker (Đại học Thái Bình Dương) và Joël Bonemaison (IRD). Bà hiện đang sống và làm việc tại Toulouse, Pháp, nơi bà dành hết tâm huyết để viết về chủ đề phát triển bền vững.[i]

Các tác phẩm của bà liên quan đến các chủ đề môi trường: thiên tai, rủi ro công nghiệp, sự cố tràn dầu v.v, lấy cảm hứng từ thời gian lưu trú kéo dài trên các đảo Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

 

Ảnh: https://www.metropole-rouen-normandie.fr/elu-de-la-metropole/toutain

Tác phẩm của Caroline Toutain