cart.general.title
Helen Keller

Helen Keller

•  Sinh ngày 27 tháng 6 năm 1880 tại thị trấn Tuscumbia (Alabama, Hoa Kì)

•  Là một người mù và điếc từ khi mười chín tháng tuổi, nhưng đã nỗ lực không ngừng, trở thành nhà văn, diễn giả, nhà hoạt động chính trị, xã hội nổi tiếng thế giới.

•  Đã xuất bản 14 cuốn sách và viết hàng ngàn bài báo. Câu Chuyện Đời Tôi là tác phẩm nổi tiếng nhất của Helen Keller, đã  được  dịch  ra  trên  50  thứ  tiếng.

•  Helen Keller mất năm 1968, tại Westport (Connecticut, Hoa Kì).

“Người phụ nữ vĩ đại nhất của thời đại chúng ta.”

Winston Churchill (Thủ tướng Anh, nói về Helen Keller)

“Helen  Keller  là  bạn  của  Caesar, Alexander, Napoleon, Homer, Shakespeare và phần còn lại của những người bất tử… Bà sẽ nổi tiếng cả ngàn năm kể từ bây giờ.”

Mark Twain (Nhà văn Mĩ)

Tác phẩm của Helen Keller

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !