cart.general.title
Nguyễn Mỹ Trà

Nguyễn Mỹ Trà

Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, sinh năm 1976, sống tại Hà Nội, nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tác giả đã đến quần đảo Trường Sa trong năm 2016 và 2017. 

Đồng tác giả giải Ba Giải thưởng toàn quốc 2014 về thông tin đối ngoại với loạt bài viết về chủ quyền biển đảo.

Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến” của Nguyễn Mỹ Trà đã diễn ra tại:

• Nhà triển lãm TP. Hà Nội, 45 Tràng Tiền ngày 2/9/2016

• Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh tháng 10/2016

• Đường hoa Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, Tết Đinh Dậu 2017 • Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

• Nhiều trường học ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong năm 2016 và 2017

Tác phẩm của Nguyễn Mỹ Trà