cart.general.title
Takahisa Taira

Takahisa Taira

Takahisa TAIRA sinh  năm  1962  tại Okinawa. Bắt đầu từ tác phẩm “HEISEI SAKOKURON” (Luận  về  đóng  cửa  đất nước thời Heisei, đăng trên Big Comic Spirits)  được  sáng  tác  vào  năm  1991, ông  liên  tiếp  sáng  tác  rất  nhiều  tác phẩm khác như “HYAKKA KOUBOU KI” (Biến  đổi  vạn  vật, đăng  trên  DIME), “KONNA  IE  GA  HOSHII” (Tôi  muốn  có căn  nhà  như  thế  này, đăng  trên  Big Comic). Hiện ông đang sáng tác một vài bộ  truyện  như “GOLGO  13”,  “Thám  tử lừng  danh  Conan  -  Phần đặc  biệt”  và “Thám tử lừng danh Conan - Tuyển tập suy luận - Bí ẩn lịch sử Nhật Bản” (tất cả đều của nhà xuất bản Shogakukan).

Tác phẩm của Takahisa Taira