cart.general.title
Thái Kim Lan

Thái Kim Lan

Giáo sư Thái Kim Lan: Người lưu giữ hồn Huế xưa.

Là một người con của xứ Huế, nhưng lại gắn bó hơn nửa thế kỉ với nước Đức, giảng dạy về triết học so sánh Đông – Tây tại xứ sở của những triết gia lừng danh, giáo sư Thái Kim Lan luôn mang trong mình trăn trở về công cuộc bảo tồn văn hóa, lưu giữ những vẻ đẹp Huế xưa.

Tập tản văn “Mai rồi mưa tạnh trong xuân” mới ra mắt cũng không nằm ngoài mong mỏi đó.  Tác phẩm là cuộc tái hiện Huế xưa trong tâm tư nhớ Huế luôn thường trực của người con tha phương. GS Thái Kim Lan đã chia sẻ trong buổi ra mắt “Mai rồi mưa tạnh trong xuân” tại Thư viện Quốc gia nhân dịp ra mắt sách.

Tác phẩm của Thái Kim Lan

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !