cart.general.title
Trần Quốc Toàn

Trần Quốc Toàn

TÁC GIẢ: TRẦN QUỐC TOÀN

  • Sinh năm 1949 tại Hà Nội
  • Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn nghệ Đồng Tháp, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

 

Đã được nhiều giải thưởng sáng tác văn học:

Giải thưởng Thơ - Báo Văn Nghệ (1973), Giải thưởng Truyện ngắn - Báo Văn Nghệ (1985), Tặng thưởng của Ban Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam (1995), Giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học “Vì tương lai đất nước” lần II (1997) - NXB Trẻ, Giải thưởng Thơ cuộc thi sáng tác văn học “Tương lai vẫy gọi” - Báo Thiếu niên Tiền Phong 1998 - 1999, Giải thưởng “Văn học tuổi 20” lần III (2005) - Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh và NXB Trẻ, Giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học của Dự án Văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch (2007) - Hội Nhà văn Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch, NXB Kim Đồng…

Tác phẩm của Trần Quốc Toàn

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !