cart.general.title

Chính sách khách hàng cho trường học

Những khách hàng có nhu cầu mua sách bổ sung vào thư viện trường học, tủ sách lớp học, các dự án từ thiện, phần thưởng hay quà tặng bằng sách xin vui lòng liên hệ:

BAN DỰ ÁN SÁCH TRƯỜNG HỌC
Nhân viên kinh doanh: Nguyễn Thạch Tú
Điện thoại: 093 390 36 88
Email: nguyenthachtu@nxbkimdong.com.vn