cart.general.title
-10%

One - Punch Man - Tập 6

Đã bán: 223
22,500₫ 25,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 2,500₫)
Mã Kim Đồng: 
6222210770006
Số lượng

Nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, các anh hùng, trong đó có Saitama (bám càng) đã tập trung tại trụ sở hiệp hội. Ở đó, họ được thông báo về lời sấm của nhà tiên tri  Bagiar Bockfet. Nội dung của nó là "Trái Đất lâm nguy"!! Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?

Sản phẩm đã xem