cart.general.title

Trần Phú

Đã bán: 7
54,000₫ 60,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 6,000₫)
Mã Kim Đồng: 
5241117740001
Số lượng

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


“… Tháng 8 năm 1930, Anh hoàn thành bản Luận cương chính trị. Tháng 10 năm đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương bầu Anh làm Tổng Bí thư của Đảng. Tròn một năm sau, ngày 6 tháng 9 năm 1931, Anh hi sinh!
Tháng 8 năm 1945, mơ ước của Anh, ánh sáng của Luận cương chính trị do Anh khởi thảo đã thành hiện thực trên Đất Nước - Đất Nước mà Anh yêu quý và hi sinh trọn đời…
Tuổi đời Anh ngắn ngủi, ý nghĩa Con Người của Anh không có điểm tận cùng. Anh đi đến với Nhân dân. Nhân dân đón Anh về. Anh là ánh Sao Băng ở hàng đầu đội ngũ.”

Sản phẩm đã xem