cart.general.title

Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Lê Phụng Hiểu (2022)

Đã bán: 22
10,500₫ 15,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 4,500₫)
Mã Kim Đồng: 
6221406320015
Số lượng

Lê Phụng Hiểu (982?-1059?) là vị tướng tài, phụng sự ba triều vua đầu tiên nhà Lý (Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông). Ông là đô vật có tiếng với tên gọi Đô Bưng, được vua vời ra giúp nước. Sau khi đánh đuổi quân Chiêm Thành (1044), ông không muốn nhận tước, mà chỉ xin vua đứng trên núi Băng Sơn quê nhà ném đao, đao đi xa đến đâu lấy làm đất biệt nghiệp đến đấy. Từ đó, người vùng làng Thanh Hóa quê ông gọi ruộng thưởng công là Ruộng Ném Đao (Thác Đao Điền).

Sản phẩm đã xem