cart.general.title

Đăng ký tham gia chương trình Master-Classe Sáng Tác Truyện Tranh do Viện Pháp tại Việt Nam và NXB Kim Đồng tổ chức

Viện Pháp tại Việt Nam và NXB Kim Đồng tổ chức Master-classe sáng tác truyện tranh (comics) dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ Pháp và Việt Nam. Kết thúc chương trình, người tham gia sẽ có cơ hội trình bày một dự án từ 6 đến 10 trang truyện tranh để xuất bản. Chương trình tập trung khai thác các yếu tố cơ bản về nghệ thuật và sáng tạo, cũng như sự đa dạng hóa khả năng sử dụng đồ họa và kể chuyện.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Viện Pháp tại Việt Nam và NXB Kim Đồng nhằm phát triển cộng đồng sáng tác truyện tranh tại Việt Nam.  

1. Điều kiện tham gia
● Chương trình hướng tới các đối tượng là họa sĩ/tác giả truyện tranh cư trú tại Việt Nam có quan tâm đến sáng tác comic strip.
● Dự án của bạn phải dựa trên việc sử dụng nghệ thuật truyện tranh và các công cụ thiết kế dưới nhiều hình thức: truyện tranh, vẽ trực tiếp, vẽ trên nền tảng số, hoặc các hình thức tương tự mang đặc điểm nghệ thuật truyện tranh.
● Ứng viên phải có máy tính được trang bị camera và micrô để có thể tham dự các buổi workshop trực tuyến.
● Ứng viên phải đủ 18 tuổi trở lên.
● Ứng viên không bắt buộc phải có các tác phẩm đã được xuất bản.

2. Đăng ký
Để đăng ký, ứng viên cần đáp ứng đủ các điều kiện:
2.1 Đối với các ứng viên đã có tác phẩm truyện tranh đã xuất bản:
- Nộp 1 bản tiểu sử và/hoặc portfolio cá nhân + tác phẩm truyện tranh đã xuất bản (nếu có)
2.2 Đối với các ứng viên chưa có tác phẩm truyện tranh đã xuất bản:
Nộp 1 bản tiểu sử và/hoặc portfolio cá nhân, kèm theo
● Có dự án truyện tranh cụ thể
● Nộp 1 bản trình bày dự án cá nhân trong tối đa 1 trang bằng tiếng Việt (kèm theo phần tóm tắt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp nếu có thể)
● Nộp tối thiểu từ 1 đến 3 khung truyện tự vẽ (kể cả chưa hoàn thành), làm căn cứ để hội đồng giám khảo đánh giá tính khả thi của dự án. 
● Ứng viên phải đảm bảo:
○ Là tác giả và có toàn quyền sở hữu tác phẩm cũng như tất cả bản quyền đối với tác phẩm đó.
○ Ban tổ chức không chịu trách nhiệm vi phạm bản quyền phát sinh từ các tranh chấp hoặc khiếu nại đối với các tác phẩm đã gửi.
Link đăng ký: https://forms.gle/KkiQ1cbDeF45Hmu38 

3. Quyền lợi và trách nhiệm của học viên tham gia
Ứng viên được lựa chọn sẽ có cơ hội:
● Tham gia vào tất cả các buổi workshop (trực tuyến và trực tiếp) của các tác giả truyện tranh Pháp và Việt Nam có tên tuổi, thời gian và ngày tháng được dự kiến ở phụ lục dưới đây.  Ứng viên sẽ ký 1 hợp đồng với Viện Pháp tại Việt Nam, trong đó nêu rõ những điều kiện tham gia workshop.
● Hoàn thiện tác phẩm của mình đúng theo format được thống nhất với các họa sĩ hướng dẫn.
● Sáng tác 6 đến 10 khung truyện cuối chuỗi workshop.
● Trưng bày tác phẩm của mình tại Nhà xuất bản Kim Đồng. Các học viên tham gia nhất trí cho các tác phẩm của mình được trưng bày.
● Có cơ hội được Nhà xuất bản Kim Đồng lựa chọn và xuất bản tác phẩm. Tác giả sẽ ký hợp đồng với nhà xuất bản, trong đó nêu rõ các điều kiện về việc sản xuất và phân phối tác phẩm. Tác giả cam kết hoàn thành dự án theo thỏa thuận.
Ban tổ chức hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến việc cư trú của người tham gia các workshop trực tiếp tại Hà Nội hoặc tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian tối đa 12 ngày (đối với những đối tượng không sống tại Hà Nội hoặc tại TP. HCM). 

Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. 
Hãy chuẩn bị sẵn sàng để gửi đến chúng tôi dự án của bạn nhé!
Mọi thông tin xin liên hệ: nguyen.thanh.ly@ifv.vn

BAN TỔ CHỨC