Đầu gấu và bốn mắt - Tập 13

-15%
Đầu gấu và bốn mắt - Tập 13
Mã Kim Đồng: 
5182211720013
Mã ISBN: 
978-604-2-10364-0
Tác giả: 
Khuôn Khổ: 
11,3x17,6cm
Số trang: 
196
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
130 gram
Ngày phát hành: 
17/08/2018
Giá bìa: 18.000đ
Giá bán: 15.300đ

Giới thiệu tác phẩm

Nhóm Kagawa cuối cùng đã bắt đầu nhiệm kì hội học sinh!!
Sau đó cả bọn bắt buộc phải tham gia hội trại kế nhiệm thường niên!!
Cả đám vẫn ra biển chơi như năm ngoái, nhưng lời nguyền của “thần biển” hình như đã thật sự giáng xuống đầu hai hội học sinh mới và cũ!!?

Bình luận

Sách cùng tác giả

Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ

Sách cùng bộ

Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ
Miki YOSHIKAWA
15.300 đ

Sách cùng thể loại

Makoto Raiku
30.600 đ
Yūki Tabata
21.250 đ
Hideaki Sorachi
17.000 đ
Nobuhiro Watsuki
21.250 đ
Nhiều tác giả
15.300 đ
Maru Nagao
23.800 đ