Jean-Baptiste de Panafieu

Jean-Baptiste de Panafieu

Jean-Baptiste de Panafieu, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1955, là một chuyên gia về khoa học tự nhiên và tiến sĩ sinh vật học đại dương. Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách khoa học nổi tiếng Gallimard Jeunesse, Milan, Gulf Stream, Casterman, Plume de Carotte, Xavier Barral. Ông cũng là đạo diễn và biên kịch của nhiều bộ phim tài liệu khoa học.

Năm 1978, Jean-Baptiste de Panafieu lấy bằng thạc sĩ về di truyền học tại Đại học Paris 6 . Sau đó, ông nghiên cứu chuyên sâu và trở thành mộtgiáo sưsinh học. Đam mê các hệ sinh thái đại dương, năm 1996 ông bảo vệ học vị tiến sĩ sinh học (nghiên cứu về thức ăn của cá tuyết ở Biển Bắc). Năm 1993, ông chuyển hướng quan tâm của mình sang lĩnh vực phổ biến khoa học, và đã lấy bằng về điện ảnh tại Đại học Paris 7.

Ở tuổi ba mươi, ông đã bắt đầu viết sách về tự nhiên và khoa học, đặc biệt dành cho lứa tuổi trẻ từ 8 đến 12 tuổi, và sản xuất phim tài liệu truyền hình. Ông dần dần thôi việc giảng dạy và từ năm 1997 cống hiến hết mình cho việc viết sách và các bài báo cho tạp chí, sản xuất phim tài liệu về các chủ đề khoa học.

Ông đã xuất bản hơn 80 cuốn sách, với tư cách là một tác giả hoặc đồng tác giả. Các chủ đề mà ông đề cập là: môi trường và sinh thái, cuộc sống ở đại dương,sự tiến hóa của các dạng động vật và cổ sinh vật học.[i]

Ông cũng đóng vai trò là cố vấn khoa học cho các chuyến đi của con tàu nghiên cứu khoa học Fleur de Lampaul vòng quanh thế giới, thiết kế các triển lãm chủ đề khoa học, trò chuyện với trẻ em, tranh luận trước công chúng về các chủ đề khoa học.[ii]

 

Ảnh: https://www.futura-sciences.com/sante/personnalites/biologie-jean-baptiste-panafieu-280/

Tác Phẩm Của Jean-Baptiste de Panafieu

Tất cả tác phẩm
Laurent Audouin, Jean-Baptiste de Panafieu, Marie de Monti
27.000 đ

Các tác giả khác