Nguyễn Huy Thắng

Nguyễn Huy Thắng

- Sinh năm 1955 tại Hà Nội.

- Năm 1978, tốt nghiệp đại học tại Rumani, khoa Chế tạo máy, Đại học Xây dựng Bucarest.

- Từng làm việc tại Ủy ban Khoa học và kĩ thuật nhà nước, Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật, báo Thiếu niên tiền phong trong các năm từ 1978 đến 1998.

- Từ tháng 10-1998, công tác tại Nhà xuất bản Kim Đồng. Đã được giao phó các trách nhiệm Quyền trưởng ban, Trưởng ban rồi Phó giám đốc Nhà xuất bản, phụ trách công tác biên tập.

- Hiện đã nghỉ hưu và vẫn tiếp tục làm việc và cộng tác với Nhà xuất bản Kim Đồng trong các cộng việc liên quan đến chuyên môn biên tập, biên dịch và biên soạn sách.

- Viết và dịch sách với các bút danh: Nguyễn Huy Thắng, Huy Toàn.

Các sách đã xuất bản tại Nhà xuất bản Kim Đồng (thông tin về năm xuất bản là đối với bản in đầu tiên)

I/ SÁCH BIÊN SOẠN:

Bộ “Truyện tranh khoa học”:

- Hình tròn kì diệu (viết lời), 2007

- Rơi hay không rơi (viết lời), 2007

Bộ “Nhà văn của em”

- Nguyễn Huy Tưởng, 2009

- Hoài Thanh, 2010

- Vũ Trọng Phụng, 2010

- Vũ Ngọc Phan, 2010

- Nguyễn Đình Thi, 2011

- Nguyễn Tuân, 2011

...xem thêm

Tác Phẩm Của Nguyễn Huy Thắng

Tất cả tác phẩm
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
81.000 đ
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
63.000 đ
Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
72.000 đ
Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
45.000 đ
Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
232.000 đ
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
126.400 đ
Nguyễn Việt Hà, Bùi Việt Thanh, Thành Nam, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
120.000 đ
Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
54.000 đ
Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
54.000 đ
Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng
63.000 đ
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
71.100 đ
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín
71.100 đ
Nguyễn Huy Thắng, Trần Chính Nghĩa, Trần Văn Lưu
252.000 đ

Các tác giả khác