Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Sinh năm 1991. Tốt nghiệp Cử nhân Y tế Công cộng và Thạc sĩ sức khỏe Tâm lý Toàn cầu tại Anh.
Hiện là chuyên viên nghiên cứu khoa học xã hội tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford.
Trưởng ban tổ chức sự kiện của tổ chức Beautiful Mind Vietnam.

Tác Phẩm Của Nguyễn Thanh Hà

Tất cả tác phẩm
Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Đỗ Khả Tú
72.000 đ
Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Hà
22.500 đ

Các tác giả khác