Phan Việt Lâm

Phan Việt Lâm

Tiến sĩ Phan Việt Lâm
Cựu giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Hiện là Chủ tịch Hiệp hội Vườn thú Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA)
Sách đã in ở NXB Kim Đồng
- Chuyện lạ Thảo Cầm Viên, 2015
- Từ mũi Hảo Vọng đến Thảo Cầm Viên, 2016
- Hồng hạc màu cam, 2019
- Voi không ngà, 2019
- Hạ cánh cuối năm, 2019

Tác Phẩm Của Phan Việt Lâm

Tất cả tác phẩm
Phan Việt Lâm
49.500 đ
Phan Việt Lâm
34.200 đ

Các tác giả khác