cart.general.title
-50%

Bạn muốn trở thành lính La Mã ?

Đã bán: 9
22,500₫ 45,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 22,500₫)
Mã Kim Đồng:
5222516070003
Số lượng

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


NGƯƠI có biết cách xâm lược một thành phố?
Cách vung thanh kiếm mà không tự chém vào đầu?
Cách vận hành máy bắn đá?
Nếu không biết, ngươi PHẢI đọc quyển sách này.
Bộ sách Bạn Muốn Trở Thành…? (4 Cuốn) gồm:
•nbsp;nbsp; nbsp;Bạn Muốn Trở Thành Hiệp Sĩ?
•nbsp;nbsp; nbsp;Bạn Muốn Trở Thành Nhẫn Giả?
•nbsp;nbsp; nbsp;Bạn Muốn Trở Thành Lính La Mã?
•nbsp;nbsp; nbsp;Bạn Muốn Trở Thành Chiến Binh Viking?

Sản phẩm đã xem