cart.general.title

Hào kiệt đất phương Nam - Nguyễn Thông - Mười năm đầu ngựa ngóng đình Mai

Đã bán: 1
25,200₫ 28,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 2,800₫)
Mã Kim Đồng:
6231404570014
Số lượng

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


Hào kiệt đất phương Nam, họ là ai?
Là những dũng tướng uy vũ ngất trời, những thủ lĩnh nông dân vì nghĩa dấy binh dẹp loạn, đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Là những trang hảo hán, giàu lòng nghĩa hiệp, khí phách ngang tàng, “giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha”. Không chỉ vậy, họ còn là những sĩ phu nổi tiếng tiết tháo và cương trực với tấm lòng sáng trong như nhật nguyệt; những học giả uyên bác, mẫn tiệp với tầm nhìn xa rộng làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong công cuộc khai mở và tạo lập vùng đất trù phú, hưng thịnh hơn ba trăm năm qua.
Mời bạn tìm đọc bộ tranh truyện lịch sử HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM gồm 20 cuốn để hiểu hơn, thương hơn mảnh đất Nam bộ - một phần máu thịt không thể tách rời của nước Việt mến yêu!
• Hào kiệt đất phương Nam: Đốc Binh Kiều - Huy động cả thiên nhiên đánh giặc
• Hào kiệt đất phương Nam: Bùi Thị Xuân - Nữ đô đốc đội quân voi
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Phúc Nguyên - Mở cửa thông thương
• Hào kiệt đất phương Nam: Trần Quý Cáp - "Quyết đem học mới thay nô kiếp…"
• Hào kiệt đất phương Nam: Mai Xuân Thưởng - Lãnh tụ Cần Vương Bình Định
• Hào kiệt đất phương Nam: Trương Định - Bình Tây đại nguyên soái
• Hào kiệt đất phương Nam: N'Trang Lơng - Tây Nguyên đứng dậy
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Đình Chiểu - Mắt mù nhưng lòng sáng
• Hào kiệt đất phương Nam: Trần Cao Vân - Danh lưu đến vạn đời
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Huệ - Sấm đỏ Rạch Gầm
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Trung Trực - Gươm tuốt Kiên Giang
• Hào kiệt đất phương Nam: Thủ khoa Huân - Ba lần khởi nghĩa
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Hữu Cảnh - Người khai sinh Sài Gòn
• Hào kiệt đất phương Nam: Mạc Cửu - Người mở đất Hà Tiên
• Hào kiệt đất phương Nam: Thiên Hộ Dương - Chiến lũy Tháp Mười
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Tri Phương - Lá cờ lệnh đại hồng
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Cửu Vân - Mang gươm đi mở cõi
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Thông - Mười năm đầu ngựa ngóng đình Mai
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Phúc Tần - Đánh tàu chiến Hà Lan
• Hào kiệt đất phương Nam: Nguyễn Văn Thoại - Tên lưu cùng sông núi

Sản phẩm đã xem