cart.general.title

Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu (2022)

Đã bán: 41
13,500₫ 15,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 1,500₫)
Mã Kim Đồng:
6221406320003

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


Bà Triệu là vị nữ tướng đất Cửu Chân (Thanh Hoá ngày nay). Năm 248 bà đã cùng anh trai dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán. Tương truyền lúc ra trận, người nữ tướng ấy chân đi guốc ngà, đầu cài trâm vàng xông ra giữa trận tiền. Người đời sau vẫn còn nhớ mãi gương tiết liệt của một bậc nữ lưu đất Việt: “Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”

Sản phẩm đã xem