Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu

-10%
Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu
Mã Kim Đồng: 
6211406320003
Mã ISBN: 
978-604-2-20030-1
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
14,5 x 20,5 cm
Số trang: 
32
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
60 gram
Ngày phát hành: 
19/03/2021
Giá bìa: 15.000đ
Giá bán: 13.500đ

Giới thiệu tác phẩm

Bà Triệu là vị nữ tướng đất Cửu Chân (Thanh Hoá ngày nay). Năm 248 bà đã cùng anh trai dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán. Tương truyền lúc ra trận, người nữ tướng ấy chân đi guốc ngà, đầu cài trâm vàng xông ra giữa trận tiền. Người đời sau vẫn còn nhớ mãi gương tiết liệt của một bậc nữ lưu đất Việt: “Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”

Bình luận

Sách cùng tác giả

Lê Minh Hải, An Cương
13.500 đ
An Cương, Tạ Huy Long
13.500 đ
Mai Long, An Cương
13.500 đ
Tạ Huy Long, An Cương
13.500 đ

Sách cùng bộ

Sách cùng thể loại

Hồ Phương
72.000 đ
Nhiều tác giả
45.000 đ
Nhiều tác giả
27.000 đ
Nhiều tác giả
23.400 đ
Nhiều tác giả
58.500 đ
Nhiều tác giả
40.000 đ