Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu

-30%
Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu
Mã Kim Đồng: 
6211406320003
Mã ISBN: 
978-604-2-20030-1
Đối tượng: 
Khuôn Khổ: 
14,5 x 20,5 cm
Số trang: 
32
Định dạng: 
bìa mềm
Trọng lượng: 
60 gram
Ngày phát hành: 
19/03/2021
Giá bìa: 15.000đ
Giá bán: 10.500đ

Giới thiệu tác phẩm

Bà Triệu là vị nữ tướng đất Cửu Chân (Thanh Hoá ngày nay). Năm 248 bà đã cùng anh trai dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán. Tương truyền lúc ra trận, người nữ tướng ấy chân đi guốc ngà, đầu cài trâm vàng xông ra giữa trận tiền. Người đời sau vẫn còn nhớ mãi gương tiết liệt của một bậc nữ lưu đất Việt: “Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”

Bình luận

Sách cùng tác giả

Mai Long, An Cương
10.500 đ
Tạ Huy Long, An Cương
10.500 đ
Lê Minh Hải, An Cương
10.500 đ
An Cương, Tạ Huy Long
10.500 đ

Sách cùng bộ

Sách cùng thể loại

Lê Quang Vịnh
7.000 đ
Nhiều tác giả
25.200 đ
Lê Quang Vịnh
14.000 đ
Tô Hoài
21.000 đ
Nhiều tác giả
35.000 đ
Tô Hoài
16.800 đ
Tô Hoài
14.000 đ
Nhiều tác giả
35.000 đ