Vũ Kỳ

Vũ Kỳ

Vũ Kỳ (1921-2005), Thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Vũ Kỳ tên thật là Vũ Long Chuẩn,ông sinh ngày 26 tháng 9 năm 1921; Quê quán: xã Nguyễn Trãi (Mễ Sơn cũ), huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

...xem thêm

Tác Phẩm Của Vũ Kỳ

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác