Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Vũ Kỳ

Vũ Kỳ

Vũ Kỳ (1921-2005), Thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Vũ Kỳ tên thật là Vũ Long Chuẩn,ông sinh ngày 26 tháng 9 năm 1921; Quê quán: xã Nguyễn Trãi (Mễ Sơn cũ), huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

...xem thêm

Tác Phẩm Của Vũ Kỳ

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác