cart.general.title

Danh nhân khoa học Việt Nam - Trần Đại Nghĩa

Đã bán: 16
27,000₫ 30,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 3,000₫)
Mã Kim Đồng:
5241317360002
Số lượng

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


Giáo sư Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học, kỹ sư quân sự, và cũng là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Cuốn sách Danh Nhân Khoa Học Việt Nam – Trần Đại Nghĩa khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của một trong những gương mặt tiêu biểu đã góp công lớn trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
“Ngày 30/4/1975, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mạng của tôi rất đơn giản là tham gia về mặt khoa học, kĩ thuật vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng để giải phóng đất nước, và nay đất nước đã được giải phóng, tôi không muốn gì hơn nữa, vì một đời người không thể làm hơn.” - (Trần Đại Nghĩa)
---
Bộ sách Danh Nhân Khoa Học Việt Nam giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong giới khoa học Việt Nam thế kỉ 20. Bằng những con đường khác nhau, trong những lĩnh vực khác nhau, họ đã đặt nền móng và xây đắp nên nền khoa học theo hướng hiện đại, góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tìm đọc bộ sách Danh Nhân Khoa Học Việt Nam:
Danh Nhân Khoa Học Việt Nam - Trần Đại Nghĩa
Danh Nhân Khoa Học Việt Nam - Tạ Quang Bửu
Danh Nhân Khoa Học Việt Nam - Đặng Văn Ngữ
....

Sản phẩm đã xem