cart.general.title

Danh nhân khoa học Việt Nam - Tạ Quang Bửu

Đã bán: 15
27,000₫ 30,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 3,000₫)
Mã Kim Đồng:
5241317360003
Số lượng

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


Nổi tiếng thông minh, Tạ Quang Bửu đã có được cơ hội đi du học từ rất sớm. Ông đã tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại và trở về quê hương phục vụ công cuộc kháng chiến. Cuốn sách Danh Nhân Khoa Học Việt Nam – Tạ Quang Bửu khắc họa trọn vẹn cuộc đời của người đã đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học cơ bản của Việt Nam.
“Điều cốt yếu không phải: Sống là gì?
Điều cốt yếu nhất là: Làm gì trong lúc còn sống?”
- (Tạ Quang Bửu)
---
Bộ sách Danh Nhân Khoa Học Việt Nam giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong giới khoa học Việt Nam thế kỉ 20. Bằng những con đường khác nhau, trong những lĩnh vực khác nhau, họ đã đặt nền móng và xây đắp nên nền khoa học theo hướng hiện đại, góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tìm đọc bộ sách Danh Nhân Khoa Học Việt Nam:
Danh Nhân Khoa Học Việt Nam - Trần Đại Nghĩa
Danh Nhân Khoa Học Việt Nam - Tạ Quang Bửu
Danh Nhân Khoa Học Việt Nam - Đặng Văn Ngữ
....

Sản phẩm đã xem