cart.general.title
-30%

Sổ chi đội

Đã bán: 13
21,000₫ 30,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 9,000₫)
Mã Kim Đồng: 
6231104200003
Số lượng

Được biên soạn bởi Hội đồng đội Trung ương, đây là cuốn sổ cần thiết, bắt buộc dành cho liên đội trưởng trong công tác hoạt động, thống nhất trên toàn quốc.

Sản phẩm đã xem