cart.general.title

Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Đã bán: 3
13,500₫ 15,000₫
(Bạn đã tiết kiệm được 1,500₫)
Mã Kim Đồng:
6231104200001
Số lượng

Các sản phẩm được tặng kèm

Chọn 1 trong các loại quà tặng


Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là cuốn sách giới thiệu đầy đủ nội dung Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã được bổ sung, sửa đổi, do Hội đồng Đội Trung ương ban hành tháng 8/2015.Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh gồm những quy định thống nhất mang nét đặc trưng của Đội được thể hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, nghi lễ thủ tục về đội hình, đội ngũ.Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt; góp phần giáo dục ý thức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên trong tổ chức Đội.

Sản phẩm đã xem